HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Kawneer

Kawneer - Hello New View [NL]

4 ratings | 1041 views
WIJ VERANDEREN, DE WERELD VERANDERT Na de transformatie van Alcoa in twee zelfstandige bedrijven - Alcoa Corporation en Arconic - zijn wij voortaan onderdeel van Arconic, een global ‘innovator’ die helpt om industrieën en markten vorm te geven. Wereldwijd draagt Arconic bij aan nieuwe manieren van vliegen, rijden, energie produceren en bouwen. Daaropvolgend heten we vanaf 4 november geen Alcoa Architectuursystemen of Alcoa meer, maar Kawneer. Met die naam horen we bij een wereldwijde organisatie die al sinds 1906 binnensteden en bebouwde omgevingen vormgeeft met haar ramen, deuren en gevels. Kawneer biedt nog meer kansen voor innovaties, duurzaamheid, creativiteit en flexibiliteit. Dit biedt een nieuwe kijk, net als onze producten, die een nieuw perspectief geven op het gebied van comfort, gemak, controle en transparantie aan zowel de eindgebruiker als u. Hello New View. Wilt u zien hoe we dat in Harderwijk doen? Bekijk de video en bezoek hellonewview.com, de campagnewebsite met alle informatie over de naamsverandering.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.